Darryl Flukes là một nhà điều hành giàu kinh nghiệm trong chuỗi cung ứng năng lượng tập trung mạnh vào năng lượng tái tạo, thị trường bán buôn và quản lý rủi ro. Ông đã giữ nhiều vị trí hội đồng quản trị và vai trò cố vấn trên khắp Úc, New Zealand và châu Âu. Mặc dù không tiếp xúc trực tiếp với lĩnh vực sức khỏe tâm thần (ngoài kinh nghiệm cá nhân của mình), “raison d’être” của Out Doors cộng hưởng với Darryl, người mong muốn đóng góp kỹ năng và kiến thức của mình để hỗ trợ sứ mệnh của Out Doors.