Rahul Chauhan có hơn 13 năm kinh nghiệm trong chiến lược tiếp thị, lập kế hoạch truyền thông, quản lý chiến dịch và hiểu biết về khách hàng. Từng làm việc trong vai trò quốc gia trên nhiều lĩnh vực, ông đã lãnh đạo các dự án chuyển đổi cho các công ty ASX 100 và Fortune 500; quản lý các nhóm tiếp thị quan trọng và tham gia với các giám đốc cấp cao trên cả các tổ chức nhân đạo và các công ty công ty. Rahul là một người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền động vật và từ bi về hòa nhập và đa dạng trong cộng đồng. Ông hiện đang theo học mba điều hành của mình và đam mê nghệ thuật đương đại và yêu thích nấu ăn.