Olga Shegoleva có bằng Cử nhân Vi sinh học và di cư đến Úc từ Ukraine vào năm 2000. Kinh nghiệm làm việc của cô bao gồm từ chăm sóc người già, quản trị và điều hành doanh nghiệp của riêng mình. Trong 14 năm qua, cô đã chăm sóc cho anh trai mình, người đã tham gia vào các chương trình của Out Doors cho đến giữa năm 2014 khi cắt giảm tài trợ đã ngừng đủ điều kiện tham dự. Trong 4 năm qua, Olga cũng đã chăm sóc cho người mẹ và chú yếu đuối của mình. Là một người chăm sóc toàn thời gian cho gia đình, Olga là một người ủng hộ mạnh mẽ cho những người trong vai trò chăm sóc và muốn chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình với Hội đồng Out Doors.