Jonathan Kneebone là Giám đốc cấp cao về Chính sách, Vận động và Dự án Chiến lược tại Indigenous Business Australia. Ông có bằng Thạc sĩ Luật Khoáng sản và Chính sách của Đại học Dundee, Cử nhân Luật và Cử nhân Nghệ thuật của Đại học Melbourne và đã được chọn trong nhóm 2019 của chương trình Atlantic Fellows for Social Equity. Trong suốt sự nghiệp của mình, Jonathan đã có một cam kết mạnh mẽ đối với công bằng xã hội và các nguyên tắc công bằng và công bằng và đã dành hơn một thập kỷ làm luật sư về quyền sở hữu bản địa, quyền đất đai, tài sản và các vấn đề thương mại thay mặt cho chủ sở hữu truyền thống. Jonathan đam mê ngoài trời và môi trường tự nhiên như một phương tiện để cung cấp những trải nghiệm tích cực và bổ ích lâu dài.