Caryl Hertz giữ nhiều vị trí khác nhau trong vai trò lãnh đạo và quản lý trải rộng trên một số ngành công nghiệp cả ở Úc và quốc tế. Bằng cấp của cô bao gồm một loạt các lĩnh vực bao gồm Thương mại, Tiếp thị, Giáo dục, Quản lý và bằng cấp sau đại học về Quan hệ công chúng và Quản lý nhân sự. Caryl phục vụ trong hội đồng quản trị của Phòng Thương mại Quốc tế Úc và xuất bản một cuốn sách về Hành vi tiêu dùng. Cô đam mê công bằng xã hội và công bằng và thích đi bộ và đi xe đạp trong thời gian rảnh rỗi.