Carole Hatherly là một y tá giàu kinh nghiệm đã được đăng ký tham gia Out Doors và là một người cố vấn có giá trị trong 6 năm qua. Cô rất đam mê Out Doors như một tổ chức và triết lý của nó. Carole có một mối quan hệ rất tích cực với những người tham gia và sử dụng cảm giác hài hước của mình để chào đón những người tham gia mới vào các chương trình. Do kinh nghiệm của mình với Out Doors, Carole muốn đóng góp kỹ năng và kiến thức của mình cho tổ chức bằng cách là một phần của Hội đồng quản trị.